รู้ไว้ใช่ว่า

posted on 23 Feb 2008 13:10 by thiepaporn
จริงๆแล้วไม่สนับสนุนให้เอาไปด่าคนอื่นนะ
รู้ไว้เผื่อมีคนมาด่าเราจะได้รู้เฉยๆ

และที่สำคัญคือห้ามนำไปพูดกับผู้ที่อาวุโสมากกว่า
ถือเป็นการไม่สุภาพอย่างมาก

เตือนแล้วนะ**씨발, 씨팔, 십팔 - ชีบาล, ชีพาล, ชิบ พาล
ไ      อ้        สั  ด!! เ ชี้ ย, แ ม ร่ง

제기랄 - เช กี ราล!
(คำอุทาน) สา    ดด... / แ ม ร่ ง

젠장 - เชน จัง!
(คำอุทาน) สาดด... / แ ม่ งเอ้ย / เ จ้ดด

좆 - ช้ด!
คารวย.. (รากศัพท์ของคำหยาบ 555)

좆나 / 존나 / 졸라 - ชน นา, ชล รา
แ ม่ ง... ชิ บ หาย

เช่น 좆나 쉬워! (ชน นา ชวี วอ) แ ม่ งง่ายชิ บ หาย, โคตรง่าย
좆나 어려워! (ชน นา ออ รยอ วอ) แ ม่ งยาก**, ยาก  ๆ

좆까 / 좆까라 - ช้ด กะ / ช้ด กา ระ
ไ    อ้ ค ร วย

좆되다 - ชด ดเว ดะ
ชิ บ หาย

(좆)구리다! - (ชด) กู รี ดะ
** เ ห้...เ อ้ย

자지 (잠지) - ชา จี

คา รวย..좆밥 - ชด ปัป
ไ        อ้เ ล    ว !

잘난척 - ชัล รัน ชอค
ขี้โ  ม้

짜져있어 - จา จยอ อี ซอ
**!, หาเรื่อง?

자랄하다 - ชี ราล ฮา ดะ / 지랄하시네 ชี ราล ฮา ชี เน
โคตรโม้, ไร้สาระ**

짜증나다 - จา จึง นา ดะ
**เซ็งว้อย.. / 좆나 짜증나... ชน นา จา จึง นา - เซ็ง**เลย**เอ้ย

잠수하다 - ชาม ซู ฮา ดะ (ใช้บน Internet เวลา chat)
แ ม ร่ งหายหัวไปไหนวะ!

장난하다 (장난해? / 장난하냐?) - ชาง นาน ฮา ดะ, ชาง นาน เฮ?, ชาง นาน ฮา นยะ?
ล้อเล่นหรอ**!

쪼다 / 쪼다새끼 - โจ ดะ / โจ ดา เซ กิ
คน        โ ง่

짱! - จัง!

เครดิต สยามโซน