ถ้า...3โทรหาเรา

posted on 23 Feb 2008 13:19 by thiepaporn
On The Phone  บทสนทนาทางโทรศัพท์

สวัสดีค่ะ 
여보세요.
ยอโบเซโย?

นั่นใครพูดคะ? 
누구세요?
นูกูเซโย

ขอสายคุณ...(ชื่อ).......ค่ะ  ....(ชื่อ)........... 
씨와 통화할 수 있을까요? 
..(ชื่อ)...ชี่วา ทงฮวาฮัล ซู อิดซึลกาโย๊?

ฉันสามารถคุยกับคุณ.....ได้มั้ยคะ? 
..(ชื่อ). 씨 좀 부탁드립니다?
 ... (ชื่อ)...ชี่ ชม พุทักดือริมนีดา?

ฉันจะไปบอกให้ค่ะ
 제가 연결해 드리겠습니다. 
เชกา ยอนกัลแฮ คือริเก็ดซึมนีดา

กรุณารอสักครู่นะคะ
 잠시만 기다리세요. 
ชัมชีมัน คีดารีเซโย.

 ขอโทศนะคะ คุณ....(ชื่อ)...ไม่อยู่ตอนนี้ค่ะ
죄송하지만 ... 씨가  잠시 자리를 비웠습니다. 
ชเวซงฮาจีมัน .......(ชื่อ)....ชี่กา ชัมชี ชารีรึล พีวีดซึมนีดา

คุณจะให้คุณ...(ชื่อ)...โทรกลับมั้ยคะ?
... .(ชื่อ).. 씨에게 다시 전화하라고 할까요? 
...(ชื่อ)....ชี่เอเก ทาชี ชอนฮวาฮาราโก ฮัลกาโย๊?

ให้ฉันช่วยบอกอะไรเขามั้ยคะ?
 메시지를 받을수 있을까요? 
เมชีจีรึล พาดึลซู อิดซึลกาโย๊?

คุณจะฝากอะไรถึงเขามั้ยคะ?
 메시지를 남기시겠어요? 
เมชีจีรึล นัมกีชีเก็ดซอโย๊?

สายไม่ว่างค่ะ
 통화중입니다. 
ทงฮวาจูงิมนีดา

บอกซ้ำอีกครั้งได้มั้ยคะ?
다시 말씀해 주시겠어요? 
ทาชี มัลซึมแฮ ชูชีเก็ดซอโย๊?

คุณช่วยพูดให้ดังอีกนิดได้มั้ยคะ?
 좀 더 크게 말씀해 주시겠어요?
ชม ทา คือเก มัลซึมแฮ ชูชีเก็ดซอโย๊?

ฉันจะโทรกลับไปนะคะ
 제가 다시 걸겠습니다.
เชกา ทาชี คัลเก็ดซึมนีดา

เมื่อไหร่ที่ฉันจะโทรได้คะ? 
언제쯤 통화가 가능할까요? 
ออนเจซึม ทงฮวากา คานึงฮัลกาโย๊?

ผู้หญิงหรือผู้ชายก็พูดเหมือนกันนะ
แต่เราถนัดใช้คะ อะ 55+