คำชี้กรรม

posted on 23 Feb 2008 13:12 by thiepaporn
...........고 싶다 เป็นไวยากรณ์ที่ใช้ร่วมกับกริยา แปลว่า ต้องการ................
ข้างหน้า  고 싶다 เป็นกริยาที่ตัด 다 ออก
และคำว่า 고 싶다 ก็ต้องนำไปผันเป็นรูปโยหรือซึมนีดาเช่นกัน

고 싶다 ผันเป็นรูปโย 고 싶어요.

ตัวอย่าง

라면을 먹고 싶어요. (รามยอนึล มอกโก ชิพอโย) ต้องการกินบะหมี่
라면 บะหมี่
을 คำชี้กรรม 
먹 มาจาก 먹다 แปลว่ากิน 
고 싶어요.  ต้องการ

동방신기를 만나고 싶어요. (ทงบังชินกิรึล มันนาโก ชิพอโย) ต้องการพบดงบังชินกิ
동방신기 ดงบังชินกิ
를 คำชี้กรรม
만나 มาจาก 만나다 แปลว่าพบ
고 싶어요. ต้องการ

ถ้าจะทำเป็นประโยคคำถาม ก็แค่ขึ้นสียงสูงตรงคำว่าโย
เช่น
동방신기를 만나고 싶어요? (ทงบังชินกิรึล มันนาโก ชอพอโย๊) ต้องการพบดงบังชินกิหรอคะ?
네,동방신기를 만나고 싶어요. (เน่.ทงบังชินกิรึล มันนาโก ชิพอโย.) ค่ะ ต้องการพบดงบังชินกิค่ะ