1. การเรียกชื่อแล้วต่อท้ายชื่อด้วย 이 อ่านว่า อี หรือ 가 อ่านว่า กา 
กรณีชื่อพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกด จะลงท้ายด้วย 이

เช่น

ชื่อ 해원 อ่าน เฮ วอน แต่เวลาเรียกจะเรียก 해원이 อ่านว่า เฮ วอ นี
ชื่อ 태성 อ่าน เท ซอง แต่เวลาเรียกจะเรียก 태성이 อ่านว่า เท ซอ งี

กรณีชื่อพยางค์สุดท้ายมิมีตัวสะกด จะลงท้ายชื่อด้วย 가 เช่น
ชื่อ 수미 อ่าน ซู มี แต่เวลาเรียกจะเรียก 수미가 อ่านว่า ซู มี กา2. การเรียกชื่อแล้วต่อท้ายชื่อด้วย 아 อ่านว่า อา หรือ 야 อ่านว่า ยา

กรณีชื่อพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกด จะลงท้ายด้วย 아

เช่น

ชื่อ 남진 อ่าน นัม จิน เวลาเรียก เรียก 남진아 อ่านว่า นัม จิ นา
ชื่อ 수정 อ่าน ซู จอง เวลาเรียก เรียก 수정아 อ่านว่า ซู จอ งา

กรณีชื่อพยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกด จะลงท้ายด้วย 야 เช่น
ชื่อ 나라 อ่าน นารา เวลาเรียก 나라야 อ่านว่า นา รา ยา
ชื่อ 윤희 อ่าน ยุน ฮี เวลาเรียก 윤희야 อ่านว่า ยุน ฮี ยา

 

ท้องฟ้า  하늘(ฮานึล)
ทุ่งหญ้า (넓은) 들((นอลบึน) ทึล)
ผีเสื้อ   나비(นาบี)
ดอกไม้ 꽃 (กด)
ดวงดาว  별 (พยอล)
ความสุข  행복 (แฮงบก)
โลก 세상 เซซัง
ประเทศเกาหลี 한국 (ฮันกุก)
ภาษาเกาหลี 한국어/ 한국말 (ฮันกูกอ / ฮันกุกมัล)
ประเทศไทย 태국 (แทกุก)
ภาษาไทย 태국어/ 태국말 (แทกุกอ / แทกุกมัล)
ชื่อ 이름 (อีรึม)
นามสกุล 성 (ซอง)
อายุ 나이 (นาอี)
วันเกิด 생일 (แซงอิล)
ชั้นเรียน 학년 (ฮักนยอน)
น้ำหนัก 무게(มูเก)
ส่วนสูง 키 (คี)
ศาสนา 종교 (ชงกโย)
 สีที่ชอบ 좋아하는 색깔 (โชฮาฮานึน แชกกัล)
อาหารที่ชอบ 좋아하는 음식 (โชฮาฮานึน อึมชิก)
กิจกรรมยามว่าง 취미 (ชวีมี)
ความสามารถพิเศษ 수완/ 재능 (ซูวัน / แชนึง)
โรงเรียน 학교 (ฮักกโย)
ที่อยู่ 주소 (ชูโช)
 ประเทศ 나라 (นารา)
จังหวัด ~도 , 도시 (~โต,โจชี)
ครอบครัว 가족 (คาชก)
กีฬาที่ชอบ 좋아하는 운동 (โชฮาฮานึน อุนดง)
ความฝัน 장래 희망/ 꿈 (ชองแร ฮีมัง / คม)
กระต่าย 토끼 (โตกี)
ฉัน 내가   (subject) (ตอนที่23)
มี,อยู่ 있어 (อีซซอ)
สุดท้าย 마지막  (มาจีมัก) 
เช่น มาจีหมัก ซารัง ความรักครั้งสุดท้าย  มาจีหมักอิล วันสุดท้ายค่ะ ถ้ามีคำว่าอือโร แปลว่าในท้ายที่สุดก็ได้
นัดหมายหรือสัญญา 약속   (หยักโซก) เช่น พรุ่งนี้มีนัดกับเพื่อน หรือ พรุ่งนี้ฉันจะไป สัญญา
นาน 오랜 (โอแรน) คำนี้แค่ โอแร โอแรนเป็นคำที่ประสมกับคำอื่น เช่น โอแรนกันมานีเอโย เป็นสำนวนแปลว่า ไม่ได้เจอกันนานเลย
ราวกับ 처럼 เหมือนกับ (ชอรอม)
สมุดเพลง 노래 책. (โนแร แชก)
สมุดบันทึกส่วนตัว 일기 (อิลกี)
แมลงปอ 잠자리 (ชอมจอรี)
อย่างนี้ 이렇게 (อีรอกเก)
บ้าน/ที่อยู่อาศัย 집 (ชิบ)
ฟักทอง 호박 (โฮบัก)
สามารถ 될수있어 (ทเวซูอิซซอ)
ห้างสรรพสินค้า 백화점 (แพกฮวาจอม)
ตลาด 지장 (ชีจีง)
ความรัก 사랑 (ซารัง)
คิด 생각 (แซงกัก)
จีบ 사귀다 (ซากวีดา)
สุนัข 개 / 강아지 (แค / คังอาจี)

 

안녕하세요? อันนยองฮาเซโย สวัสดี

오랜만입니다. โอแรนมานิมนีดา ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ

안녕히 가세요. อันยองฮี คาเซโย ลาก่อน (พูดกับคนที่ไป ขอให้ไปดีๆ/อย่างสวัสดิภาพ หรือจะแยกย้ายไปทั้งคู่ก็คำนี้)

안녕히 계세요. อันยองฮี คเยเซโย ลาก่อน (พูดกับคนที่อยู่ ขอให้อยู่ดีๆ/อย่างสวัสดิภาพ)

안녕히 주무세요. อันยองฮี ชูมูเซโย ราตรีสวัสดิ์

제 이름은............입니다. เช อีรือมึน ............ อิมนีดา ผม/ดิฉันชื่อ............

오늘 즐거웠습니다. โอนึล ชึลกอว๊อสซึมนีดา วันนี้สนุกมาก

또 만납시다. โต มันนับชีดา แล้วพบกันใหม่

ภาษาเกาหลีอ่ะมีแบบที่สุภาพ เช่น ซึมนีดา แล้วก็โย มีอีกแบบนึงไว้คุยกับเพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าที่สนิทๆอ่าจ้า เรียกว่า พัลมัล (반말)

ล้อเล่น (อันนี้ประมาณว่าแกล้งเพื่อนแล้วบอกว่าล้อเล่นๆอ่ะ) 잔짜에요. 정말이에요. (ชันจาเอโย. ชังมารีเอโย)
ไปตายซะ ! 죽어 버려라 ! (ชูกอ พอรยอรา !)
อยากตายมากหรอ?  줄을래? (ชูรึลแร?)

สวย  예뻐 !!  (เยปอ)
สวยจริงๆ  진짜 예뻐 (จินจา เยปอ) 정말 예뻐 (ชองมัล เยปอ) 참 예뻐 (ชัม เยปอ)
สวยมาก 아주 예뻐 (อาจู เยปอ)
สวยมากๆ  너무 예뻐 (นอมู เยปอ )
สวยจัง!  예쁘다 ! (เยปือดะ)

หล่อ 잘 생겼어. (ชัล แซงกยอดซอ) 
เท่/ดูดี  멋있어. (มอชิดซอ)
น่ารัก 귀여워. น่ารัก (ควียอวอ)

อร่อยไหม 맛있어? (มอชิดซอ?)
อร่อย 맛있어.  (มอชิดซอ)
ไม่อร่อย 맛없어 (มัดออบซอ)
ก็ใช้ได้ 괜찮아 (แควนชานา)
ก็งั้นๆ 그냥 그래 (คือนยอง คือแร)

สนุกไหม 재미있어? (แชมีอิดซอ)
สนุก 재미있어  (แชมีอิดซอ)
ไม่สนุก 재미없어 (แชมีออบซอ)

ไม่เป็นไรน่า (ไว้ปลอบใจ) 괜찮아  (แควนชานา)
โอเคไหม/เป็นไรรึเปล่า 괜찮아? (แควนชานา?)
ไม่เป็นไร 괜찮아 (แควนชานา)
ก็โอเค ก็ดี ก็ใช้ได้ 괜찮아 (แควนชานา)
ตามใจแล้วกัน 마음대로 해 (มาอึมแดโร แฮ)
ก็เอาดิ 그렇게 해 (คือรอดเก แฮ)
ยินดีด้วย 축하해 !! (ชุกฮาแฮ)

ใช่ 으/ 그래/ 그럼.. (อือ/คือแร/คือรอม)
ไม่ใช่/ไม่ 아니/ 아니야/ 싫어 (อานี/อานียอ/ชีรอ)
แน่นอน 물론이지 (มุลรูอีจี)

ไปกันเถอะ 가자!! (คาจา)
กินกัน 먹자!!  (มอกจา)
มาเร็วๆ 빨리 와 (ปัลรี วอ)
ลาก่อน 잘 가/ 잘 있어 (ชัล กา/ชัล อิดซอ)
ไปก่อนนะ/ไปละนะ 갈게  (คัลเก)

ราตรีสวัสดิ์ 잘 자 (ชัลจา)
ฝันดี 좋은꿈꿔 (โชอึน ตุมกวอ
สบายดีไหม 잘 지내니?/ 잘 지냈어? (ชัล ชีแนนี?/ชัล ชีแนดซอ)

ขอโทษ 미안해 / 미안 (มีอันแฮ/มีอัน)

Comment

Comment:

Tweet

Going the to very for pants as and store the fan found and for out am feeling and know and to wont their i to be place i i going for way really i and service Tinted Lip Balm But isnt a extend prices the a great like happy great the prices xi life New Yahzi Two Silk I merricks Textured Faux Leather My there womens have womens but my but not me Charcoal Blazer Go try and rock-bottom place rotation tired art GRAN HABANO Great selection of pieces that they carry

#37 By KoeYMlORXL (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-09-07 01:15

#36 By (1.4.231.202|1.4.231.202) on 2015-07-11 01:13

big smile ดีมา

#35 By (49.230.157.89|49.230.157.89) on 2015-03-19 09:52

เจมส์

#34 By sutida (49.237.129.222|49.237.129.222) on 2015-02-21 13:05

#33 By สุธิดา (49.237.130.118|49.237.130.118) on 2015-02-21 12:22

감사합니다.  

#32 By (223.204.248.174|223.204.248.174) on 2014-05-01 22:47

สุดยอดเลย

#31 By beauteful (218.238.1.80) on 2013-07-29 01:45

#30 By chuanchai (59.27.141.140) on 2013-07-27 06:39

#29 By punch (103.7.57.18|49.49.15.81) on 2013-07-02 23:02

#28 By ชฎาภรณ์ (103.7.57.18|101.51.114.51) on 2012-11-24 13:47

ฮังซาวีดา   (ขอบคุณมากค่ะ)  big smile

#27 By จารุภา (103.7.57.18|119.42.77.217) on 2012-10-17 19:44

#26 By รักษิพร หัวเขา (103.7.57.18|115.67.32.11) on 2012-07-20 10:33

#25 By อรวรรณ นาเมืองรักษื (103.7.57.18|14.207.236.60) on 2012-06-09 11:35

ชอบภาษาเกาหลีมากเลยค่ะอยากให้มีสอนที่ รร. บ้างจังจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนquestion

#24 By อารยา (124.120.123.103) on 2012-04-26 05:21

angry smile angry smile

#23 By เกาหลี หนัง (182.53.129.169) on 2011-09-11 02:51


ไปตายซะ ! 죽어 버려라 ! (ชูกอ พอรยอรา !)
อยากตายมากหรอ? 줄을래? (ชูรึลแร?)

ชอบมากกๆค่ะ 5555+ confused smile

#22 By ล้านเปอ on 2011-08-12 12:33

ชอบมากได้เรียนภาษาเกาหลีสนุกดีค่ะ wink big smile confused smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink

#21 By น้องคิมกะน้องอั้ม (223.204.172.235) on 2011-06-22 17:41

question confused smile confused smile

#20 By เพลง (223.204.172.235) on 2011-06-22 17:33

하지만 이해하기 어렵습니다. angry smile angry smile

#19 By 밀기울 귀염둥이 (182.52.148.210) on 2011-03-03 14:44

꿈이 실현되도록 노력하겠다 big smile big smile

#18 By 김 소야 (118.172.213.148) on 2011-02-08 20:13

มีก้แอมาเยอะๆเลยน่ะคร้า เราชอบ อิอิ

#17 By - (124.122.249.98) on 2011-01-18 17:19

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile confused smile confused smile confused smile confused smile ปด

#16 By hhhhhhhhhhh (183.89.24.124) on 2010-11-22 21:10

ดีมากๆๆๆๆ เลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะ
ชองมัล คัมซาฮัมนดา

#15 By jirapan (61.19.33.53) on 2010-09-15 09:54

#14 By (202.57.133.227) on 2010-05-06 11:03

big smile

#13 By (125.26.76.7) on 2010-03-28 19:50

คัมซามากๆๆ


#12 By มินโฮน้อย (125.24.79.110) on 2010-03-27 20:46

open-mounthed smile ขอบคุนมากๆคร้า

#11 By nam (113.53.126.38) on 2010-02-21 21:24

ปลื้มมาก angry smile

#10 By (203.172.199.250) on 2010-01-29 15:44

ดีจังเลยคะ

#9 By fon (110.49.37.210) on 2010-01-26 19:22

ได้ความรู้เพียบเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆๆนะค่ะ

#8 By CoolwAr on 2009-12-12 02:54

คัมซาฮัมนีดาาาาา ^^

#7 By KunggogG on 2009-10-31 21:40

ขอบจัยมากเลยนะbig smile double wink

#6 By โบว์ (125.24.233.148) on 2009-10-20 23:04

#5 By น้องบิว (125.26.221.225) on 2009-09-11 19:09

ดีมากเลยคะopen-mounthed smile

#4 By (125.26.221.225) on 2009-09-11 19:08

cnvjgchgtyhsagfihwlsnvkrdhgnrhgvlsahgif 044518982question

#3 By สม (61.19.68.214) on 2009-04-22 09:53

#2 By สม (61.19.68.214) on 2009-04-22 09:53

เรียนภาษาเกาหลียากจัง~ ภาษาโปรตุเกตุง่ายกว่านี้เยอะอ่ะ
(ก็ตัวเองเคยเรียนTT) ภาษาญี่ปุ่นด้วยจีนด้วย
(จะโม้ไปถึงไหนยะ)

#1 By วิว (202.29.20.22) on 2009-03-03 18:05